Zabıt katibi, Mübaşir ve Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları
06.08.2021

06.08.2021

T.C.
KOCAELİ
 ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 

 

        

     Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün sözleşmeli personel alımları ilanı gereğince, Kocaeli merkez ve mülhakat adliyeleri sözleşmeli personel alımlarında,

         Sözlü sınav sonuçlarına göre sınavı asil olarak kazanan adayların,

 

 1. Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesinin onaylı sureti,
 2. İki adet Biometrik fotoğraf, (Kılık, kıyafet yönetmeliğine uygun, son 3 ay içerisinde çekilmiş olacak.)
 3. Kimlik Fotokopisi,
 4. Hiçbir kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmeti bulunmadığına dair dilekçe (EK-1),
 5. Mal bildirimi (EK-2),
 6. Eş Durumu dilekçesi (EK-3),
 7. Sağlıkla ilgili beyan (EK-4),
 8. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu (Bilgisayardan doldurulacak, fotoğraflar yapıştırılacak, toplam 4 suret olacak.) (EK-5),
 9. Tercih Formu (EK-6)
 10. Askerlik durumunu gösteren belge (E-devlet üzerinden alınabilir.) (Askerlikten muaf ise muaf olduğuna ilişkin belge ibraz edilecek.)
 11. Adlî ve arşiv sicil kaydı (E-devlet üzerinden alınabilir.) (Evlilik ve boşanma durumunda, evlilik ve kızlık soyadlarında, ad ve soyadı değişikliği durumunda eski ve yeni ad ve soyadlarında ayrı ayrı gösterir şekilde adli sicil kaydı.)
 12. Zabıt Katipliğinin kazanan adayların Bilgisayar kursu sertifikası veya Bilgisayar dersini görüp başarılı olduğuna ilişkin belgenin aslı

  

İstenilen belgelerin, 20/08/2021 günü mesai bitimine kadar Kocaeli Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına bizzat teslim edilmesi veya  20/08/2021 tarihinde Başkanlığımızda olacak şekilde Acele Posta ile gönderilmesi gerekmektedir.

 “Sınav sonucunun tebliğinden itibaren kanuni bir mazereti olmaksızın 15 gün içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri iptal edilecek ve yerlerine puan sıralamasına göre yedek adayların yerleştirme işlemi yapılacaktır. ”

 İlanen Duyurulur.

 

EK  :  

 

 1- Hiçbir Kurum ve Kuruluşa karşı Mecburu hizmeti bulunmadığına dair dilekçe,

 2- Mal Bildirimi Formu,

 3- Eş Durumu dilekçesi

 4- Sağlıkla ilgili beyan

 5- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu

 6- Tercih Formu

 

 

 

Adres

Körfez Mahallesi Hafız Binbaşı Cd. No:5 P.K: 41040 İzmit / KOCAELİ

Telefon

0262 332 18 63-67

Faks: 0262 331 23 09

E-Posta

kocaelicbsisaretadalet.gov.tr