Sözleşmeli İnfaz ve Koruma Memuru Alımı Ek Duyuru
16.09.2022

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Kocaeli Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı

 

 

    Kocaeli Ceza İnfaz Kurumlarında çalıştırılmak üzere Sözleşmeli İnfaz ve Koruma Memurluğu Sözlü sınav sonuçları 30/06/2022 tarihinde ilan edilerek ASİL olarak başarılı olan adayların 07/07/2022 tarihi mesai bitimine kadar gerekli belgelerini teslim etmeleri istenmişti. 

    Teslim edilmesi gereken belgeler içerisinde yer alan Sağlık kurulu raporunda her ne kadar; "Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzun noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını gösteren sağlık kurulu raporudur. İnfaz ve koruma memuru olur." ibarelerinin yazılması istenilmiş ise de;
    31598 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 14.09.2021 tarihinde yürürlüğe giren Ceza Ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İnfaz Ve Koruma Memuru Unvanına Atanacaklarda Aranan Sağlık Şartları Yönetmeliği'nde;
    MADDE 5 – (1) Sağlık kurulu raporuna esas yapılan muayenelerde her branş hekimi muayene sonrası elde ettiği tanı, bulgu ve kararı; e-Rapor Sistemi üzerinden elektronik ortamda veya fiziki olarak düzenlenen sağlık kurulu raporunda belirtir. Bu Yönetmelik ve ekinde yer alan sağlık şartlarına uygun olmayan adayların sağlık kurulu raporunun karar kısmına unvanı da belirtilerek “Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İnfaz ve Koruma Memuru Unvanına Atanacaklarda Aranan Sağlık Şartları Yönetmeliği ve ekine göre ilgili unvanda görev yapamaz.” ibaresi yazılır.
    (2) Başvurduğu unvana göre sağlık şartlarını haiz olan adayın sağlık kurulu raporu karar kısmına “Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İnfaz ve Koruma Memuru Unvanına Atanacaklarda Aranan Sağlık Şartları Yönetmeliği ve ekine göre ilgili unvanda yurdun her yerinde görev yapabilir.” ibaresi yazılır. Hükmü yer almaktadır.

    Bu nedenle;

    1-Sağlık Kurulu Raporunun karar kısmında yukarıda anılan yönetmelikteki ibarelerin yer almadığı raporlar geçersiz sayılacağından, Yönetmeliğe uygun olmadan alınarak Komisyon Başkanlığımıza ibraz edilen tüm raporların karar kısımlarının ilgili hastanelerden yeniden düzelttirilerek sağlık şartlarına haiz olan adayların “Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İnfaz ve Koruma Memuru Unvanına Atanacaklarda Aranan Sağlık Şartları Yönetmeliği ve ekine göre İnfaz ve Koruma unvanda yurdun her yerinde görev yapabilir.” ibaresi yazılı olacak şekilde sağlık kurulu raporlarını Komisyon Başkanlığımıza yeniden göndermeleri,
    2-Sağlık Kurulu Raporunu henüz Komisyon Başkanlığımıza ibraz etmeyen İnfaz Ve Koruma Memuru adaylarının ise, alacakları sağlık kurulu raporlarını Yönetmelikteki usül ve esaslar çerçevesinde tanzim etmeleri,    
    3- Yukarıda izah edildiği şekilde alınacak sağlık kurulu raporlarının EN GEÇ 23/09/2022 CUMA GÜNÜ MESAİ BİTİMİNE KADAR Kocaeli Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı kalemine bizzat teslim etmeleri, il dışında bulunan adayların ise Komisyon Başkanlığımıza gönderilmek üzere herhangi bir Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla acele posta servisi (APS) ile gönderilmesi gerekmektedir.  


    Duyurumuz tebliğ mahiyetinde olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacağı hususu ihtar olunur. 

            Eki:
            1- Ceza Ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İnfaz ve Koruma Memuru Unvanına Atanacaklarda Aranan Sağlık Şartları Yönetmelik (İNDİR)
            2- Yönetmelik Ek-1 de yer alan Sağlık Şartları (İNDİR)
            3- Örnek Sağlık Kurulu Raporu (İNDİR)

Adres

Körfez Mahallesi Hafız Binbaşı Cd. No:5 P.K: 41040 İzmit / KOCAELİ

Telefon

0262 332 18 63-67

Faks: 0262 331 23 09

E-Posta

kocaelicbsisaretadalet.gov.tr