Kocaeli Merkez ve Mülhakat Adliyeleri için Sözleşmeli Zabıt Katibi, Sözleşmeli Mübaşir, Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Sözleşmeli Aşcı ve Sözleşmeli Hizmetli sözlü sınavı sonuçları.
25.08.2022

T.C.
KOCAELİ
 ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ 
     ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI        

İ L Â N 

                         Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 01/03/2022 tarihli, 6459 Sözleşmeli Personel Alımı ilanı gereğince;

                      Komisyon Başkanlığımıza verilen sınav izni doğrultusunda Kocaeli Merkez ve Mülhakat Adliyelerinde istihdam edilecek Sözleşmeli Zabıt Katibi, Sözleşmeli Mübaşir, Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Sözleşmeli Aşcı ve Sözleşmeli Hizmetli sözlü sınavı sonuçlarına ilişkin aday listeleri, İlanen Duyurulur.

                                İstenilen belgelerin, 05/09/2022 günü mesai bitimine kadar Kocaeli Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına bizzat teslim edilmesi veya 05/09/2022 tarihinde Başkanlığımızda olacak şekilde Acele Posta ile gönderilmesi gerektiği ilan olunur, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

 

                                                                                                                                                                                          Muhiddin PAÇA
                                                                                                                                                                                Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi
                                                                                                                                                                                Adalet Komisyonu Başkanı 40319  

 

İSTENİLEN BELGELER

1)Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesinin onaylı sureti,

2) İki adet Biometrik fotoğraf, (Kılık, kıyafet yönetmeliğine uygun, son 3 ay içerisinde çekilmiş olacak.)

3) Kimlik Fotokopisi,

4) Hiçbir kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmeti bulunmadığına dair dilekçe (EK-1),

5) Mal bildirimi (EK-2),

6) Eş Durumu dilekçesi (EK-3),

7) Sağlıkla ilgili beyan (EK-4),

8) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu (Bilgisayardan doldurulacak, fotoğraflar yapıştırılacak, toplam 4 suret olacak.) (EK-5),

9) Tercih Formu (EK-6)

10) Askerlik durumunu gösteren belge (E-devlet üzerinden alınabilir.) (Askerlikten muaf ise muaf olduğuna ilişkin belge ibraz edilecek.)

11) Adlî ve arşiv sicil kaydı (E-devlet üzerinden alınabilir.) (Evlilik ve boşanma durumunda, evlilik ve kızlık soyadlarında, ad ve soyadı değişikliği durumunda eski ve yeni ad ve soyadlarında ayrı ayrı gösterir şekilde adli sicil kaydı.)

12) Zabıt Katipliğinin kazanan adayların Bilgisayar kursu sertifikası veya Bilgisayar dersini görüp başarılı olduğuna ilişkin belgenin aslı

 

EK  : 

1- Hiçbir Kurum ve Kuruluşa karşı Mecburu hizmeti bulunmadığına dair dilekçe

2- Mal Bildirimi Formu

3- Eş Durumu dilekçesi

4- Sağlıkla ilgili beyan

5- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu

6- Tercih Formu

TC.KİMLİK NO
ADI
SOYADI
Güvenlik Kodu

Sonuç

Adres

Körfez Mahallesi Hafız Binbaşı Cd. No:5 P.K: 41040 İzmit / KOCAELİ

Telefon

0262 332 18 63-67

Faks: 0262 331 23 09

E-Posta

kocaelicbsisaretadalet.gov.tr

Adalet Bakanlığı Logosu