Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Kocaeli Merkez ve Mülhakat Adliyeleri için Sözleşmeli Zabıt Katibi, Mübaşir, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Aşcı, Teknisyen, İşaret Dili Tercümanı, Şoför ve Hizmetli sözlü sınavı sonuçları.
06.10.2023

T.C.
KOCAELİ
 ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ 
     ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI        

İ L Â N 

                      Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 20/04/2023 tarihli, 11083 Sözleşmeli Personel Alımı ilanı gereğince;

                      Komisyon Başkanlığımıza verilen sınav izni doğrultusunda Kocaeli Merkez ve Mülhakat Adliyelerinde istihdam edilecek Sözleşmeli Zabıt Katibi, Sözleşmeli Mübaşir, Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Sözleşmeli Aşcı, Sözleşmeli Teknisyen, Sözleşmeli İşaret Dili Tercümanı, Sözleşmeli Şoför ve Sözleşmeli Hizmetli sözlü sınavı sonuçlarına ilişkin aday listeleri ilan edilmiştir.

                   İstenilen belgelerin, 13/10/2023 günü mesai bitimine kadar Kocaeli Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına bizzat teslim edilmesi veya 13/10/2023 tarihinde Başkanlığımızda olacak şekilde APS ile gönderilmesi gerekmektedir. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacağı hususu ilanen duyurulur.

 

                                                                                               Muhiddin PAÇA

                                                                                   Adalet Komisyonu Başkanı 40319

 

İSTENİLEN BELGELER

1)Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesinin onaylı sureti,

2) İki adet Biometrik fotoğraf, (Kılık, kıyafet yönetmeliğine uygun, son 3 ay içerisinde çekilmiş olacak.)

3) Kimlik Fotokopisi,

4) Hiçbir kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmeti bulunmadığına dair dilekçe (EK-1),

5) Mal bildirimi (EK-2),

6) Eş Durumu dilekçesi (EK-3),

7) Sağlıkla ilgili beyan (EK-4),

Koruma ve Güvenlik Memurlarının Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden alınacak “Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak” ve ayrıca Koruma ve Güvenlik Görevlisi Olur ibaresinin bulunduğu sağlık raporu,

8) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu (Bilgisayardan doldurulacak, fotoğraflar yapıştırılacak, toplam 4 suret olacak.) (EK-5),

9) Tercih Formu (EK-6)

10) Askerlik durumunu gösteren belge (E-devlet üzerinden alınabilir.) (Askerlikten muaf ise muaf olduğuna ilişkin belge ibraz edilecek.)

11) Adlî ve arşiv sicil kaydı (E-devlet üzerinden alınabilir.) (Evlilik ve boşanma durumunda, evlilik ve kızlık soyadlarında, ad ve soyadı değişikliği durumunda eski ve yeni ad ve soyadlarında ayrı ayrı gösterir şekilde adli sicil kaydı.)

12) Zabıt Katipliğinin kazanan adayların Bilgisayar kursu sertifikası veya Bilgisayar dersini görüp başarılı olduğuna ilişkin belgenin aslı

 

EK  : 

1- Hiçbir Kurum ve Kuruluşa karşı Mecburu hizmeti bulunmadığına dair dilekçe

2- Mal Bildirimi Formu

3- Eş Durumu dilekçesi

4- Sağlıkla ilgili beyan

5- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu

6- Tercih Formu

TCKN
Ad Soyad
Güvenlik Kodu

Sonuç

Adres

Körfez Mahallesi Hafız Binbaşı Cd. No:5 P.K: 41040 İzmit / KOCAELİ

Telefon

0262 332 18 63-67

Faks: 0262 331 23 09

E-Posta

kocaelicbsisaretadalet.gov.tr

Adalet Bakanlığı Logosu