Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Kocaeli Merkez ve Gebze Adliyelerinde istihdam edilecek Sözleşmeli İcra Katibi sözlü sınavı sonuçları
15.09.2022

T.C.
KOCAELİ
 ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ 
     ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI      

  

İ L Â N 

 

                      Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığının 01/03/2022 tarihli, 99849611-E.768/2392 sayılı yazıları ile Komisyon Başkanlığımıza verilen sınav izni doğrultusunda Kocaeli Merkez ve Gebze Adliyelerinde münhal bulunan Sözleşmeli İcra Katipliği sözlü sınavı sonuç listesi ilişikte ilan edilmiş olup, 


                      İstenilen belgelerin, 23/09/2022 günü mesai bitimine kadar Kocaeli Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına bizzat teslim edilmesi veya 23/09/2022 tarihinde Başkanlığımızda olacak şekilde Acele Posta ile gönderilmesi gerektiği adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacağı hususunu ilanen tebliğ ederim

 

                                                                                               Muhiddin PAÇA

                                                                                   Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi

                                                                                   Adalet Komisyonu Başkanı 40319

 

İSTENİLEN BELGELER

1)Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesinin onaylı sureti veya E-devlet üzerinden alınan belge

2) İki adet Biometrik fotoğraf, (Kılık, kıyafet yönetmeliğine uygun, son 3 ay içerisinde çekilmiş olacak.)

3) Mal bildirimi (EK-1),

4) Eş Durumu dilekçesi (EK-2),

5) Sağlıkla ilgili beyan (EK-3),

6) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu (Bilgisayardan doldurulacak, fotoğraflar yapıştırılacak, toplam 2 suret olacak.) (EK-4),

7) Tercih Formu (EK-5)

8) Askerlik durumunu gösteren belge (E-devlet üzerinden alınabilir.) (Askerlikten muaf ise muaf olduğuna ilişkin belge ibraz edilecek.)

9) Adlî ve arşiv sicil kaydı (E-devlet üzerinden alınabilir.) (Evlilik ve boşanma durumunda, evlilik ve kızlık soyadlarında, ad ve soyadı değişikliği durumunda eski ve yeni ad ve soyadlarında ayrı ayrı gösterir şekilde adli sicil kaydı.)

10) İcra Katipliğini kazanan adayların Bilgisayar kursu sertifikası veya Bilgisayar dersini görüp başarılı olduğuna ilişkin belgenin aslı

11) Sözleşmeli çalışma esasına ilişkin beyan (EK-6)

 

EK  : 

1- Mal Bildirimi Formu

2- Eş Durumu dilekçesi

3- Sağlıkla ilgili beyan

4- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu

5- Tercih Formu

6- Beyan

TC KİMLİK NO
ADI
Güvenlik Kodu

Sonuç

Adres

Körfez Mahallesi Hafız Binbaşı Cd. No:5 P.K: 41040 İzmit / KOCAELİ

Telefon

0262 332 18 63-67

Faks: 0262 331 23 09

E-Posta

kocaelicbsisaretadalet.gov.tr

Adalet Bakanlığı Logosu