Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatı Sürekli İşçi Kura Sonuçlarına İlişkin İlan

18.03.2021

T.C.

KOCAELİ  ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

İ L A N

Adalet Bakanlığı Taşra Teşkilatında görev yapmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi uyarınca istihdam edilmek üzere İŞKUR aracılığıyla sürekli işçi olarak Kocaeli Adliyesi için 5, Gölcük Adliyesi için 3 ve Gebze Adliyesi için 20  olmak üzere toplamda Kocaeli için 28 temizlik görevlisi alınacağı Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından 04.03.2021 tarihinde duyurulmuş ve başvurular 04/03/2021 – 08/03/2021 tarihleri arasında alınmıştır.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listede yer alan adaylar arasından, 17/03/2021 tarihinde Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü toplantı salonunda noter huzurunda kura çekimi yapılmış olup,  kura çekimi Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Youtube kanalından (https://www.youtube.com/channel/UC62GRRZnIPoZGM0GjkAzA8Acanlı olarak yayınlanmıştır.  Kura ile başvuru sahipleri arasından açık iş sayısının 4 (dört) katı asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenerek, belirlenen adaylar Adalet Bakanlığı internet sitesinde ilan edilmiştir.

Kura çekimi sonucunda Kocaeli’ye başvuru yaparak asıl ve yedek olan adaylar istenilen belgeleri 18/03/2021 – 24/03/2021 tarihleri arasında Kocaeli Adalet Komisyonu Başkanlığına (Körfez Mahallesi Hafızbinbaşı Cad. N/5 Kocaeli Adliyesi) bizzat teslim edecektir. Posta vb. yollarla gönderilecek evrak kabul edilmeyecektir. Süresi içerisinde belge teslim etmeyenler değerlendirmeye alınmayacaktır.

02.04.2021 tarihinde sözlü sınava giremeye hak kazananlara ilişkin liste ve sözlü sınav tarihleri Kocaeli  Adliyesi internet sayfasından ilan edilecektir. (www.kocaeli.adalet.gov.tr)

 

Asil ve yedek olan adaylardan istenilecek belgeler:

1. EK-2  Kimlik Bilgileri, Adli Sicil Durumu, Sağlık Durumu, Askerlik Durumu ve iletişim bilgileri için beyan formu (Formun daktilo veya bilgisayar ile doldurulması, bilgilerde kısaltma yapılmaması ve formun imzalanması gerekmektedir.)

Not: EK-2 deki sağlık durumu beyanı yeterlidir ayrıca sağlık kurulu raporuna gerek yoktur.

EK-2: Beyan Formu

 

2. Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesinin onaylı sureti. (Adayların belge aslını (fotokopisi ile birlikte) veya e-Devlet Kapısı üzerinden alınmış barkodlu mezuniyet belgesini ibraz etmeleri halinde belgeler Başkanlığımızca onaylanacaktır. Posta yolu ile belge teslimi kabul edilmeyecektir.)

3. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen öncelikli durumunu gösterir belge.

4. İkametgah Belgesi

5. Kimlik Fotokopisi

Bu hususta bilgi edinilmesi ve ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacağı ilanen duyurulur. 

 

ADALET BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI SÜREKLİ İŞÇİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Adres

Körfez Mahallesi Hafız Binbaşı Cd. No:5 P.K: 41040 İzmit / KOCAELİ

Telefon

0262 332 18 63-67

Faks: 0262 331 23 09

E-Posta

kocaelicbsisaretadalet.gov.tr