31/03/2021 Tarihinde yapılacak olan Cezaevi Katipliği Mülakat Sınavına katılacaklara ilişkin liste

26.03.2021

T.C.
KOCAELİ
 ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün 04.01.2021 tarih ve E-18514707-903.02.00.00-1/38 sayılı yazısı ile 6 (Altı) Kadrolu Ceza İnfaz Kurumu Katibi alımına ilişkin Komisyon Başkanlığımıza verilen sınav izni gereğince 15.03.2021 tarihinde Komisyon Başkanlığımızca uygulamalı sınav yapılmış olup, yapılan uygulamalı sınav sonucunda başarılı olan adaylar arasından doğru kelime sayısı esas alınmak kaydıyla en fazla doğru kelime yazan adaydan başlamak üzere:

Kadrolu Ceza İnfaz Kurumu Katibi sınavı için ilan edilen kadro sayısının 3 katı  (6x3=18) kadar adaylar ile doğru kelime yazan toplam 18 (onsekiz) adayın sözlü sınava katılmaya hak kazandıkları,

"Ceza İnfaz Kurumu Katipliği Uygulama Sınav Sonuçları ekte ilan edilmiş olup, Sözlü Sınava Katılmaya Hak Kazanan Adayların 31/03/2021 tarihinde Saat:09:'00'da Kocaeli Adliyesi Adalet Komisyonu Başkanlığında hazır bulunmaları,

 

Ayrıca Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formlarını (Formların Bilgisayar veya Daktilo ile doldurularak 3 nüsha asıl olacak şekilde ) derhal Başkanlığımıza ulaştırmaları ilan olunur."

 

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu için Tıklayınız

 

Not: Lütfen sorgulamayı chrome internet tarayıcısı kullanarak yapınız

 

TC KİMLİK NO
ADI
SOYADI
Güvenlik Kodu

Sonuç

Adres

Körfez Mahallesi Hafız Binbaşı Cd. No:5 P.K: 41040 İzmit / KOCAELİ

Telefon

0262 332 18 63-67

Faks: 0262 331 23 09

E-Posta

kocaelicbsisaretadalet.gov.tr

Adalet Bakanlığı Logosu