Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
2024 Yılı Tercüman Listesi ve Yemin Yapacaklara ilişkin duyuru
04.12.2023

T.C.
KOCAELİ
 ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 

 

 

 

Aşağıdaki listede isimleri bulunan şahısların tercüman bilirkişiliğe başvuruları kabul edilmiş olup  isimlerinin karşısında  yemin tarihi yazılı olanların belirtilen gün ve saatte  Kocaeli Adli Yargı  İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığında hazır bulunmaları, yemine gelmesi gerekirken  gelmeyenlerin listeden çıkartılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

 

  

Tercüman Bilirkişi listesi için Tıklayınız

 
Adres

Körfez Mahallesi Hafız Binbaşı Cd. No:5 P.K: 41040 İzmit / KOCAELİ

Telefon

0262 332 18 63-67

Faks: 0262 331 23 09

E-Posta

kocaelicbsisaretadalet.gov.tr