Taşeron İşçilerin Sürekli İşçi Kadrosuna Geçirilmesine Yönelik
Başvuru Evraklarının Değerlendirme Sonuçları İlanı 2
20.02.2018   
Taşeron İşçilerin Sürekli İşçi Kadrosuna Geçirilmesine Yönelik
Başvuru Evraklarının Değerlendirme Sonuçları İlanı
14.02.2018   
2018 Yılı Tercüman Listesi 23.01.2018   
Bilirkişilik Yemini 27.12.2017   
2018 Yılı Bilirkişilik Başvuru İlanı 01.12.2017   
2018 Yılı için Tercüman bilirkişiliğe başvuranlardan başvurusu
kabul edilenlerin listesi. 30.11.2017   
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 3611
Sözleşmeli Pozisyon İçin Personel Alım İlânı 12.10.2017   
Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 2500 Adet
Sözleşmeli Pozisyon İçin İstihdam İlanı 12.10.2017   
2018 Yılı Tercüman Bilirkişi Başvuru Duyurusu 02.10.2017   
2017-2018 Todaie Lisansüstü Programları 19.04.2017  
Kocaeli Adli Yargı Adalet Komisyonu 2016 Yılı Faaliyet
Raporu Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur 31.03.2017   
04/02/2017 Tarihinde Yapılan İcra Katipliği Uygulama
Sınav Sonuç Listesi 06.02.2017   
İcra Katipliği Aday Tespit Listesi 27.01.2017   
İnfaz Koruma Memurluğu Nihai Liste 16.01.2017   
2017 yılı Kocaeli Adliyesi ve mülhakat adliyeleri yargı
çevrelerinde "Uzlaştırıcı" olarak görev alacak kişilerin
isimlerinin bulunduğu liste   
İcra Katipliği Sınav İlanı 05.01.2017   
16/01/2017 Tarihinde Yapılacak Uzman Erbaşlık İnfaz Koruma
Memurluğu Mülakatına Katılacaklara İlişkin Liste 04.01.2017   
İnfaz ve Koruma Memurluğu Sınavına Başvurusu Kabul
Edilenlere İlişkin Liste (Uzman Erbaşlık Yapıp Ayrılan)
02.01.2017   
2017 yılı Ceza Mahkemeleri ve Tercüman Bilirkişi
Listeleri 31.12.2016   
3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanuna Tabi Olarak Çalışmış
Olanlardan Sözleşmeli İKM Alım İlanı 08.12.2016   
2017 Yılı Hukuık Mahkemeleri Bilirkişi Ek Listesi
08.12.2016   
2017 Yılı Hukuık Mahkemeleri Bilirkişi Listesi 06.12.2016   
2017 Yılı Ceza Mahkemeleri ve Tercüman Bilirkişi Listeleri
30.11.2016   
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı 2017 Yılı Uzlaştırmacı
Başvuru İlanı 09.11.2016   
İKM Memurluğu sözlü sınav sonuç listesi 04.11.2016   
24/10/2016 tarihinde yapılan zabıt katipliği, mübaşir ve şoför
sınav sonuçları 24.10.2016   
24/10/2016 Tarinde Kocaeli Adliyesinde Yapılacak Zabıt Katibi,
Şoför ve Mübaşir Mülakatına Katılacak Adaylara ilişkin listeler
14.10.2016   
31 Ekim 2016 tarihinden itibaren İnfaz ve Koruma Memurluğu
Sözlü Sınavına girecek adayların sınav tarihlerini bildirir liste
13.10.2016   
60 Erkek 35 Bayan İnfaz ve Koruma Memurluğu Aday Tespit
Listesi 07.10.2016   
2017 Yılı Bilirkişilik Başvuru İlanı 04.10.2016   
Zabıt Katipliği Uygulama Sınav Sonuç Listesi
03.10.2016   
Zabıt Katibi, Mübaşir ve Şoför sınavına alınacaklara
ilişkin listeler 26.09.2016   
Kocaeli Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme
Kuruluna Yapılacak Seçim İlanı 05.09.2016   
Kadrolu ve Sözleşmeli (657 sk. 4/A-4/B) Personel
Alımı Sınav İlanı 22.08.2016