CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
CUMHURİYET BAŞSAVCISI

Habib KORKMAZ

CUMHURİYET BAŞSAVCI VEKİLLERİ
Erdal YÜCEL Hasan GÜNDÜZ